viernes, 4 de diciembre de 2009

REUNIÓ DE DELEGATS/DES

ASSOCIACIÓ D´ALUMNES "PROFESSOR ALBERTO BARRIOS"

CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ

Es convoca als DELEGATS/DES de grup, a la reunió que tindrá lloc a l´aula de la Associació (aula prefabricada) el proper dimarts, dia 15 de desembre a les 11:10 hores per al torn de matí, i a les 18:30 hores per als torns de vesprada i nit, per a tractar el següent

ORDE DEL DIA:

1.- JORNADA DE CONVIVÈNCIA: DISSABTE, 19 de desembre.
2.- PROPOSTES DE MILLORA PER AL PRESENT CURS.
3.- PRECS I PREGUNTES.ASOCIACIÓN DE ALUMNOS/AS "PROFESOR ALBERTO BARRIOS"

CONVOCATORIA DE REUNIÓN

Se convoca a los DELEGADOS/AS de grupo a la reunión que tendrá lugar en el aula de la Asociación (aula prefabricada), el próximo martes, día 15 de diciembre a las 11:30 horas para el turno de mañana, y a las 18:30 horas para los turnos de tarde y noche, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.- JORNADA DE CONVIVENCIA: SÁBADO, 19 de diciembre.
2.- PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRESENTE CURSO.
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hay comentarios: