domingo, 28 de marzo de 2010

CALENDARI MATRICULA I PROVES JQCV 2010

CALENDARI DE MATRICULA

  • Primer període any 2010: de l'1 al 30 d’abril
  • Segon període any 2010: del 15 al 30 de setembre

CALENDARI DE LES PROVES

Nivell 1r període 2n període Hora

Coneixements Orals 29 de maig 6 de novembre 9:30

Grau Elemental 5 de juny 13 de novembre 9:30

Grau Mitjà 12 de juny 20 de novembre 9:30

Grau Superior 19 de juny 27 de novembre 9:30

Llenguatge als Mitjans
de Comunicació
5 de juny 13 de novembre 10:00

Llenguatge Administratiu
12 de juny 20 de novembre 10:00

Correcció de Textos 19 de juny 27 de novembre 10:00

En les localitats i proves en què s’establixen dos torns, les proves del segon torn començaran a les 16:30 hores.


LOCALITATS I PROVES

Alacant: coneixements orals, grau elemental, mitjà (dos torns) i superior.

Centres de realització de les proves

Alacant
: Universitat d’Alacant. Ctra. Sant Vicent, s/n. Sant Vicent del Raspeig.


PUBLICACIÓ DE RESULTATS:

Amb caràcter complementari i simultàniament a la publicació en els taulers d’anuncis, es donarà a conéixer la llista provisional d’aptes i no aptes mitjançant el telèfon audiomàtic 96 317 52 00 i la web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (www.edu.gva.es/jqcv).

Més informació

No hay comentarios: