jueves, 11 de marzo de 2010

NOTAS Y ACTIVIDADES DE FIN DE TRIMESTRE


Els butlletins de NOTES corresponents a la 2ª avaluació del curs 2009-10 per als alumnes de Graduat i Formació Bàsica, s'entregaran els dies 30 i 31 de març (DIMARTS I DIMECRES), per part dels tutors/es de cada un dels grups.

El DIMECRES dia 31, despedirem el trimestre amb una XOCOLATADA que oferix l'ASSOCIACIÓ D'ALUMNES a tota la comunitat educativa.

En el torn de matí, la celebració tindrà lloc a les 11 hores, aproximadament.

En el torn de vesprada-nit, es realitzarà entorn de les 18:30 hores.


Los boletines de NOTAS correspondientes a la 2ª evaluación del curso 2009-10 para los alumnos de Graduado y Formación Básica, se entregarán los días 30 y 31 de marzo (MARTES Y MIÉRCOLES), por parte de los tutores/as de cada uno de los grupos.

El MIÉRCOLES día 31, despediremos el trimestre con una CHOCOLATADA que ofrece la ASOCIACIÓN DE ALUMNOS a toda la comunidad educativa.

En el turno de mañana, la celebración tendrá lugar a las 11 horas, aproximadamente.

En el turno de tarde-noche, se realizará en torno a las 18:30 horas.

No hay comentarios: