miércoles, 14 de abril de 2010

CONVOCATORIA PRUEBAS ACCESO CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

La Conselleria d'Educació convoca, segons RESOLUCIÓ de 15 de març del 2010, les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.

CORRECIÓ D´ERRADES A LA RESOLUCIÓ DE 15 DE MARÇ

CONDICIONS D'ACCÉS:
- Grau Mitjà: tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2010.
- Grau Superior: tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any 2010 (18 anys si s'ha superat un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família professional).

INSCRIPCIÓ: del 20 d'abril del 2010 al 4 de maig del 2010

DATES D'EXAMEN:

* PROVES GRAU MITJÀ: Convocatòria ordinària: 18 de juny. Convocatòria extraordinària: 2 de setembre
* PROVES GRAU SUPERIOR: Convocatòria ordinària: 11 de juny. Convocatòria extraordinària: 2 de setembre


La Consellería de Educación convoca, según RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional.

CONDICIONES DE ACCESO:
- Grado Medio: tener 17 años de edad o cumplirlos durante el año 2010.
- Grado Superior: tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año 2010 (18 años si se ha superado un ciclo formativo de grado medio de la misma familia profesional).INSCRIPCIÓN: del 20 de abril de 2010 al 4 de mayo de 2010

FECHAS DE EXAMEN:

  • PRUEBAS GRADO MEDIO: Convocatoria ordinaria: 18 de junio. Convocatoria extraordinaria: 2 de septiembre
  • PRUEBAS GRADO SUPERIOR: Convocatoria ordinaria: 11 de junio. Convocatoria extraordinaria: 2 de septiembre

No hay comentarios: