miércoles, 20 de octubre de 2010

CALENDARI ELECTORAL / CALENDARIO ELECTORAL

CALENDARI ELECTORAL

- Constitució de la Junta Electoral: 19 d'octubre del 2010

- Exposició del Cens Electoral Provisional: 21 d'octubre del 2010

- Admissió de Candidatures: del 27 d'octubre a l'11 de novembre del 2010

- Publicació de la Llista Provisional de Candidats: 15 de novembre del 2010

- Reclamacions Llista Provisional de Candidats: fins a 17 de novembre del 2010

- Resolució de Reclamacions: 18 de novembre del 2010

- Publicació Llista Definitiva de Candidats: 19 de novembre del 2010

- Exposició Cens Electoral Definitiu: 19 de novembre del 2010

- Sorteig dels Membres de les Meses Electorals: 22 de novembre del 2010

- Presentació de Candidats i Campanya Electoral: fins a 23 de novembre del 2010

- Eleccions: 25 de novembre del 2010

- Proclamació de Candidats Electes: 1 de desembre del 2010

- Remissió Acta de Proclamació de Candidats Electes a la Direcció Territorial d'Educació: 2 de desembre del 2010

- Sessió Constitutiva del Renovat Consell Escolar: 10 de desembre del 2010

No hay comentarios: