jueves, 13 de diciembre de 2012

LLIURAMENT DE NOTES EDUCACIÓ DE BASE I GRADUAT EN ESO (GES) / ENTREGA DE NOTAS EDUCACIÓN DE BASE Y GRADUADO EN ESO (GES)

LLIURAMENT DE NOTES EDUCACIÓ DE BASE I GRADUAT EN ESO (GES)

- GRUPS DE MATÍ: DIVENDRES, 21 DE DESEMBRE DEL 2012
- GRUPS DE VESPRADA I NIT: DIJOUS, 20 DE DESEMBRE DEL 2012

Després del lliurament de notes, l´Associació d´Alumnes oferirà un aperitiu de fin de trimestre.

¡Bones Festes! ENTREGA DE NOTAS EDUCACIÓN DE BASE Y GRADUADO EN ESO (GES)

- GRUPOS DE MAÑANA: VIERNES, 21 DE DICIEMBRE DE 2012
- GRUPOS DE TARDE Y NOCHE: JUEVES, 20 DE DICIEMBRE DE 2012

Tras la entrega de notas, la Asociación de Alumnos ofrecerá un aperitivo de fin de trimestre.

¡Felices Fiestas! 

viernes, 30 de noviembre de 2012

RESULTADOS ELCCIONES CONSEJO ESCOLAR 2012 / RESULTATS ELECCIONS CONSELL ESCOLR 2012

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR: RENOVACIÓN 2ª MITAD

CANDIDATOS ELECTOS

SECTOR PROFESORES:
- ADRIANA RIERA JOVER (7 VOTOS)

SECTOR ALUMOS:
- VERÓNICA NOELIA VEGA (43 VOTOS)

SECTOR PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:
- VICENTE PASTOR NAVARRETE (1 VOTO)

CANDIDATOS QUE HAN SEGUIDO EN NÚMERO DE VOTOS A LOS ELEGIDOS

SECTOR PROFESORES:
- AMALIA PÉREZ BUADES (5 VOTOS)
- EUGENIA BAÑÓN CALATRAVA (4 VOTOS)
- MERCEDES ALCARAZ TOREGROSA (4 VOTOS)
- MÓNICA LLORCA GRAU (2 VOTOS)

SECTOR ALUMNOS:
- JUAN M. LÓPEZ LILLO (33 VOTOS)
- JUAN AROCA CAÑAVERAS (32 VOTOS)
- FAHD TABBAI (32 VOTOS)
- Mª NIEVES JUAN PÉREZ (26 VOTOS)
- JESSICA HIDALG BALLESTEROS (21 VOTOS)
- SARA PUCHE LÓPEZ (16 VOTOS)
- LUIS REBOLLO PUJOL (12 VOTOS)
- Mª ÁNGELES MONTESINOS CUEVAS (11 VOTOS)
- ISMAEL MATEOS LÓPEZ (10 VOTOS)
- ZAHRA EL HASNAOUY (8 VOTOS)
- FABIOLA GAVILÁN VALDIVIESO (3 VOTOS)

SECTOR PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:
- DOLORES MARTÍNEZ SÁNCHEZ (1 VOTO)

-----------------------------------------------------------------

RESULTATS DE LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR: RENOVACIÓ 2ª MITAT

CANDIDATS ELECTES

SECTOR PROFESSORS:
- ADRIANA RIERA JOVER (7 VOTS)

SECTOR ALUMNES:
- VERÓNICA NOELIA VEGA (43 VOTS)

SECTOR PERSONAL D´ADMINISTRACIÓ I SERVICIS:
- VICENTE PASTOR NAVARRETE (1 VOT)

CANDIDATS QUE HAN SEGUIT EN NOMBRE DE VOTS ELS ELEGITS

SECTOR PROFESSORE:
- AMALIA PÉREZ BUADES (5 VOTS)
- EUGENIA BAÑÓN CALATRAVA (4 VOTS)
- MERCEDES ALCARAZ TOREGROSA (4 VOTS)
- MÓNICA LLORCA GRAU (2 VOTS)

SECTOR ALUMNES:
- JUAN M. LÓPEZ LILLO (33 VOTS)
- JUAN AROCA CAÑAVERAS (32 VOTS)
- FAHD TABBAI (32 VOTS)
- Mª NIEVES JUAN PÉREZ (26 VOTS)
- JESSICA HIDALG BALLESTEROS (21 VOTS)
- SARA PUCHE LÓPEZ (16 VOTS)
- LUIS REBOLLO PUJOL (12 VOTS)
- Mª ÁNGELES MONTESINOS CUEVAS (11 VOTS)
- ISMAEL MATEOS LÓPEZ (10 VOTS)
- ZAHRA EL HASNAOUY (8 VOTS)
- FABIOLA GAVILÁN VALDIVIESO (3 VOTS)

SECTOR PERSONAL D´ADMINISTRACIÓ I SERVICIS:
- DOLORES MARTÍNEZ SÁNCHEZ (1 VOT)

Próximamente se publicará la composición del nuevo Consejo Escolar
Próximament es publicarà la composició del nou Consell Escolar

sábado, 24 de noviembre de 2012

BIBLIOTECA VIVIENTE 2012

BIBLIOTECA VIVIENTE

El pasado viernes día 23 de noviembre de 2012 tuvo lugar en nuestro centro una nueva edición de la "Biblioteca Vivente".

Como en años anteriores, la actividad supuso un éxito de participación: por la mañana acudieron alumnos del CEIP Emilio Varela, mientras que por la tarde-noche lo hice el público adulto.

Todos ellos pudieron disfrutar de los "libros vivientes", concociendo y compartiendo vivencias y experiencias de muy diversa índole.

Aquí se pueden ver algunos momentos de la jornada

lunes, 19 de noviembre de 2012

CONSELL DE DELEGATS / CONSEJO DE DELEGADOS

CONVOCATÓRIA DEL CONSELL DE DELEGATS/DES:

Data: 26 de novembre del 2012
Hora: 13:00 hores (torn de matí) - 19:00 hores (torns de vesprada i nit)
Lloc: Aula de l´Associació d´Alumnes

Ordre del dia:
1. Eleccions al Consell Escolar
2. Propostes Setmana Cultural i altres activitats extraescolars
3. Suggerències i preguntes

-----------------------------------------

CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE DELEGADOS/AS:

Fecha: 26 de noviembre de 2012
Hora: 13:00 horas (turno de mañana) - 19:00 horas (turnos de tarde y noche)
Lugar: Aula de la Asociación de Alumnos

Orden del día:
1. Elecciones al Consejo Escolar
2. Propuestas Semana Cultural y otras actividades extraescolares
3. Sugerencias y preguntas

viernes, 16 de noviembre de 2012

ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR /ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

RENOVACIÓN 2ª MITAD CONSEJO ESCOLAR

El próximo jueves, día 29 de noviembre tendrá lugar en nuestro centro, la Renovación de la 2ª mitad de los miembros del Consejo Escolar del centro, de acuerdo con la convocatoria realizada por la Consellería de Educación, Formación y Empleo (Resolución de 21 de septiembre de 2012).

A tal efecto se ha constituido la Junta Electoral que organizará y supervisará todo el proceso. El calendario electoral, elaborado y aprobado por la junta electoral, se puede consultar en el tablón de anuncios del centro y en el de cada uno de las aulas. También se ha publicado en el tablón de anuncios del centro el censo electoral y la lista de candidatos a la elección (sector alumnado).

Los miembros a renovar son los siguientes:
- 1 representante del secor del profesorado
- 1 representante del sector del alumnado
- 1 representante de la Asociación de Alumnos (propuesto directamente por la Asociación)
- 1 representante del sector de personal de administración y servicios

Se anima a todo el alumnado a la participación en el proceso de elección.

-----------------------------------------------------------------

RENOVACIÓ 2ª MITAT CONSELL ESCOLAR 

Dijous que ve, dia 29 de novembre tindrà lloc en el nostre centre, la Renovació de la 2ª mitat dels membres del Consell Escolar del centre, d'acord amb la convocatòria realitzada per la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (Resolució de 21 de setembre de 2012) . 

A este efecte s'ha constituït la Junta Electoral que organitzarà i supervisarà tot el procés. El calendari electoral, elaborat i aprovat per la junta electoral, es pot consultar en el tauler d'anuncis del centre i en el de cada un de les aules. També s'ha publicat en el tauler d'anuncis del centre el cens electoral i la llista de candidats a l'elecció (sector alumnat) . 

Els membres a renovar són els següents: 
- 1 representant del secotr del professorat 
- 1 representant del sector de l'alumnat 
- 1 representant de l'Associació d'Alumnes (proposat directament per l'Associació) 
- 1 representsnte del sector de personal d´aministració i servicis

S'anima a tot l'alumnat a la participació en el procés d'elecció.

lunes, 29 de octubre de 2012

DISCURSOS ACTO INAUGURACIÓN CURSO 2012-13 CENTROS FPA DE L´ALACANTÍ

El pasado miércoles, día 24 de octubre, tuvo lugar en el Club Información de Alicante, el Acto de Apertura del Curso 2012-2013 de los Centros de Adultos de la Comarca de L´Alacantí, en el que participaron profesores y alumnos de todos los centros de adultos de la comarca.

La presentación corrió a cargo de Pau Blanes, Director del centro de CFPA Tómbola, coordinador del acto.


También participó en el mismo, D. Vicente Díaz, Inspector de Educación y profesor de la Universidad de Alicante, que ofreció una interesante ponencia en la que destacó el papel de la educación y la formación permanentes en el desarrollo personal y social de los ciudadanos.

Asistieron al acto, en calidad de invitados, D. Jorge Cabo, Director General de Centros Docentes de la Consellería de Educación, Formación y Empleo, y D. Antonio Ardid, Concejal de Educación del Ayuntamiento de Alicante.

Amenizó la jornada el actor y humorista local Rubén Padilla.

Se ofrecen a continuación los textos correspondientes al discurso de apertura y la ponencia desarollada posteriormente.


PRESENTACIÓ ACTE APERTURA CURS 2012-2013 - PAU BLANES
Amics i amigues,
Bona vesprada a tots i moltes gràcies per acompanyar-nos avui en l’acte oficial d’apertura del curs dels Centres de Formació de Persones Adultes de la Comarca de l’Alacantí. A tots voldria agrair-vos la vostra presència avui ací, i especialment a Jorge Cabo, Director General de Centres Docents de la Conselleria d’Educació, qui, des de València, ha vingut a acompanyar-nos esta vesprada.
Encara que no ho semble, ací estem representant avui a una comunitat educativa que supera les 4000 persones. 4000 persones que es matriculen cada mes de setembre perquè senten una inquietut per saber més, per formar-se i per créixer com a persones.
Uns volen treure’s el graduat en ESO, altres volen accedir a la Universitat, altres volen aprendre Informàtica i altres Valencià o Anglés. Però tots ells amb un rerefons comú: el creixement personal i l’afany de ser persones més íntegres.
No hi ha cap dubte que l’Educació per a Adults està canviant a marxes forçades. Ho està fent al mateix ritme que canvia la societat en què vivim. Aquells grups de persones que s’alfabetitzaven i aprenien hàbits d’estudi fa uns anys, i que encara avui continuen als nostres centres, estan deixant pas a grups d’alumnes generalment més joves, amb el somni d’incorporar-se al món laboral buscant qualsevol eina com a enllaç entre ells i un treball digne. Generalment alumnes que han fracasat a l’institut i busquen una segona oportunitat; eixe ansiat graduat en ESO que, potser, els òbriga alguna porta. O aquells que, després de 5, 10 ó 20 anys treballant, s’han vist aturats i busquen noves vies de reinserció, reciclant-se i formant-se novament. Per ells i pel seu futur, no puc deixar de proclamar la importància i el paper fonamental que avui tenim els centres d’adults dins del sistema educatiu.
El mes de desembre de l’any passat, el centre d’Adults que tinc la satisfacció de dirigir, va ser guardonat a Madrid per la Federació d’Usuaris i Consumidors Independents com un dels 20 centres finalistes d’un concurs estatal que tractava temes de consum responsable. L’alumna guardonada va pujar a l’escenari i va improvisar textualment les següents paraules: “ los que estamos hoy aquí, no hemos venido por casualidad. Cada uno de nosotros tiene un papel distinto que cumplir en la sociedad, y eso es lo que nos une como estudiantes y nos distingue de aquellos que no sienten esta inquietud”. Doncs voldria fer valdre aquestes paraules per animar-vos a continuar lluitant pels vostres objectius. Nosaltres, els vostres professors, vos ajudarem cada dia, com si de fills, germans o pares es tractara.
Permitiu-me citar un paràgraf de Robert Gessner perquè puguem reflexionar a partir d’ell: diu així: “concibo la educación de personas adultas como […] la cooperativa para una enseñanza […] cuyo objetivo principal es descubrir el sentido de la experiencia; una búsqueda del espíritu que se remonta hasta las raíces de los prejuicios que guían nuestra conducta; un método de aprendizaje que establece un lazo entre la educación y la vida y, por consiguiente, hace de ella una experiencia llena de aventuras”.
Com ja estic estenent-me massa i esta vesprada no em toca parlar a mi, vos presente al nostre convidat d’avui: es tracta d’una persona amb una vinculació continuada i patent amb el món de l’ensenyament. Llicenciat en Filosofia i lletres, ha sigut professor de secundària des de 1979, director del centre de Formació Professional nº5 d’Alacant des de 1983 a 1985, any en què accedix al cos d’Inspectors d’Educació a la DT d’Alacant, des d’on és Coordinador d’algunes comarques i des d’on accedix a ser Cap del servei d’Inspecció des de 2003 fins 2007. Ha participat activament i ha col·laborat en diferents
llibres i publicacions, així com en el desenvolupament normatiu de la LOGSE o la LOCE. Ha participat en nombrosos Congresos i Jornades organitzats pel Ministeri d’Educació. Col·labora habitualment amb el diari Información amb articles sobre assumptes educatius i des de 2009 és professor de la Universitat d’Alacant amb dedicació al màster del professorat de secundària.
És per a mi un plaer i una satisfacció deixar-vos amb les seues paraules. Rebem amb un fort aplaudiment a Vicente Díaz Rodríguez.PONENCIA D. VICENTE DÍAZ
EL VALOR DE LA EDUCACIÓN, LA PASIÓN POR APRENDER
Me van a permitir una licencia doble: adaptaré para la ocasión una cita de M. Prévost (“el corazón tiene la edad de aquello que ama”), para dar un sentido más apropiado a estas palabras de J. Semprún: “No debemos pensar solo en el mundo que dejamos a nuestros jóvenes, sino en los jóvenes (y no tan jóvenes) que dejamos a nuestro mundo”.
Pensar en ello nos permite llegar a 2 conclusiones. La primera, educar es la actividad fundacional de la especie humana, a la cual habría que definir como la que educa a sus crías. Esto es lo que nos caracteriza como especie.
Como dice J. A. Marina, “la evolución biológica se ha prolongado con la evolución cultural, cuya esencia es la educación”. La segunda conclusión, educar es la actividad más alta de la inteligencia humana. Así, fomentar el talento de los individuos y de las colectividades, la inteligencia triunfante individual y colectiva, es nuestra mejor tarea. Aprovecho para subrayar algo que, pese a resultar obvio, cuesta ser reconocido: no debemos educar para obtener solo buenos resultados escolares, sino para obtener buenos resultados vitales, durante y después de la escuela. Y, los buenos resultados vitales precisan del compromiso de tod@s con la educación a lo largo de toda la vida.
Ya que hablamos de la educación como el cuidado del talento de los individuos y de las colectividades, convendría que aventurara qué debemos entender por talento. Talento, dice el profesor Marina, es la inteligencia triunfante. Es pues, la inteligencia en acto, resuelta, es decir, capaz de resolver los problemas y avanzar con resolución. Incluye la idea de excelencia, de logro, de eficacia. Por cierto, a la vista de tantos sobresaltos amenazando nuestro merecido bienestar, pareciera que el talento escasea por doquier más de lo que fuera menester. Pero, vuelvo al asunto. Puesto que hay muchas inteligencias diferentes, puede haber también muchos talentos distintos –musicales, científicos, atléticos, literarios, artísticos, etc...-, cada uno de los cuales supone un especial tipo de destreza, competencia se dice ahora. No todos valemos para todo. Einstein fue un científico genial, un mal violinista y un pésimo bailarín. Al igual que un servidor, sobre todo eso de bailarín. Así es la vida. El papel de la educación
es lograr que el talento especial que cada uno tiene “tire” del resto de los talentos, que aquello que nos hace especialmente talentosos estimule a los otros en los que resultamos más mediocres.
La grandeza y especificidad de la tarea de educar tal vez se entienda mejor si les cuento una historia, un relato que estimo muy adecuado para lo que estamos hablando. Una historia que escuché recientemente al profesor Marina. Ocurre en una ciudad castellana en que se estaba construyendo una catedral. Un paseante curioso se acerca al lugar donde trabajan los canteros.
Se acerca a uno de ellos y le pregunta:
- Y usted, ¿qué está haciendo?
- Sudando con esta maldita piedra, fastidiado por este sol y este trabajo tan duro y aburrido.
El paseante se acerca al segundo cantero, ocupado en la misma tarea.
- Y usted, ¿qué está haciendo?
- Lo que me han mandado. Tallar esta piedra para un muro que estamos haciendo.
El curioso se acerca al tercer cantero, que hace lo mismo que los anteriores.
- Y usted, ¿qué está haciendo?
- - ¡¡¡Estoy construyendo una catedral!!! –responde entusiasmado.
Todos los que participamos en los procesos educativos –profesores, estudiantes, directivos- estamos construyendo una catedral, colaborando en el grandioso proyecto de mantener la humanidad de nuestra especie, de garantizar el futuro, de edificar un mundo habitable, y eso libra a nuestras acciones diarias de la insignificancia y el sinsentido. Con la pequeñez de nuestras acciones estamos creando un mundo, haciendo realidad una utopía: cuidar del talento de los jóvenes (y no tan jóvenes, insisto) que dejaremos a nuestro mundo.
La educación, pues, se convierte en la gran esperanza. Pero, debemos tener muy presente que la educación es un proceso social, nadie se educa solo, necesita más individuos, de organizaciones educadoras. Ya conocemos el proverbio africano que dice: “Para educar a un niño se necesita toda una
tribu”. Y lo que, intencionadamente, añade el profesor Marina, “para educar bien a un niño se necesita una buena tribu”.
Hace varias décadas, el profesor estadounidense Robert. J Sternberg se refería a la educación, al cuidado del talento, a la inteligencia exitosa, como algo más amplio que lo que miden los tests de inteligencia, algo que va más allá del cociente intelectual, y que se refiere a la gestión de las emociones y a las virtudes de la acción, como la tenacidad, el esfuerzo o la resistencia a la frustración. Considera que las personas que tienen éxito en el cuidado de su talento, es decir, que tienen éxito en su proceso de aprendizaje, presentan características como las siguientes:
1.- No dependen de motivaciones externas, saben-pueden-quieren automotivarse.
2.- Aprenden a educar/controlar sus emociones. Por suerte, las emociones se entrenan. Por suerte, y por desgracia, ya que no figuran de manera explícita en el curriculum. No obstante, puede que nos ayude a todos, alumnos y profesores, aquello que decía B. Gracián, “de nada sirve que el entendimiento se avance, si el corazón se queda atrás”.
3.- Saben cuándo perseverar y cuándo deben cambiar de objetivo. El éxito no es de quien lo desea ni de quien lo quiere, si no de quien lo construye. Como decía L. da Vinci, “si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente; y aunque sea débil se transformará en fuerte”.
4.- Saben sacar el máximo provecho de sus capacidades, es decir, juegan bien sus cartas. Recordemos aquello que decía de las inteligencias múltiples.
5.- Traducen el pensamiento en acción. Fue J. W. Goethe quien dijo aquello de: “"No basta con saber, también hay que aplicar. No basta con querer, también hay que actuar."
6.- Se proponen objetivos concretos. Fijarse metas inteligentes es la clave de cualquier éxito. El acrónimo de smart (inteligente) resulta muy clarificador:
7. Completan las tareas. Recordemos ese viejo proverbio: “si tienes que tragarte un sapo vivo, de muy poco sirve sentarse y contemplarlo mucho rato”.
8.- Tienen iniciativa. La iniciativa consiste en hacer lo que es necesario hacer sin que nos lo manden ni insinúen. “La iniciativa enseña a actuar, y no solo a hablar”, en palabras de Séneca. La iniciativa se define como la acción de adelantarse a los demás en la palabra o en la acción. Un periodista le preguntó al multimillonario griego A. Onassis cuál era el secreto de su éxito. “¿Ve esa lámpara?”, le dijo abruptamente el interpelado. ‘Sí’, replicó el periodista. ‘Pues yo la vi primero’, fue la tajante y gráfica explicación del señor Onassis.
9.- No tienen miedo al fracaso. Véase la perseverancia.
Specific (especificas / concretas)
Measurable (medibles)
Achievable (alcanzables)
Realistic (realistas)
Timely (a tiempo / oportunas y prioritarias)
10.- No dejan las cosas para otro día. Recordemos, el sapo nos estará esperando.
11.- Aceptan las críticas justas, aprenden de ellas.
12.- Rechazan la autocompasión, no se aprende de ella. La autocompasión no es más que una respuesta paralizante ante un fracaso.
13.- Son independientes, es decir, no dependientes, tomas sus propias decisiones.
14.- Tratan de superar las dificultades personales, tienen una gran resiliencia, combinación de factores que permiten a un niño, a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida.
15.- Se concentran en sus objetivos. Recordemos el acrónimo smart.
16.- No tratan de hacer demasiadas cosas a la vez, ni demasiadas pocas. La dispersión de los esfuerzos no conduce al éxito.
17.- Tienen capacidad para aplazar la gratificación. Véase el principio del éxito del profesor W. Mischel, las personas que tienen la habilidad para aplazar la gratificación son los más propensos a tener éxito.
18.- Saben ver al mismo tiempo el bosque y los árboles, lo importante y lo urgente, el conjunto y el detalle…
19.-Tienen un nivel razonable de autoconfianza y de autoestima. Desarrollar la creencia de que puedes lograr cualquier cosa que desees, te hará volver esa idea realidad. Conjuga muy bien con la perseverancia.
20.- Equilibran el pensamiento analítico, el creativo y el práctico. Miran hacia Einstein, “solo la imaginación y la creatividad son más importantes que el conocimiento”. Pero, tienen muy en cuenta las palabras de Shakespeare, “somos lo que hacemos, no lo que decimos y, menos, lo que decimos que somos”.
Son estos los rasgos que proporcionan la consistencia que necesitan los pilares de las catedrales del talento, a las que me refería antes. Son los rasgos que permitirán a nuestros jóvenes alcanzar los aprendizajes necesarios para la sociedad del conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir con los otros. Los 4 tesoros que, según J. Delors, encierran nuestras catedrales del aprendizaje, nuestras escuelas e institutos, pero también nuestras escuelas de adultos, las escuelas en las jóvenes como todos vosotros mostráis, con vuestra pasión por seguir aprendiendo, la lucidez de aquellas palabras de M. Prèvost: “el corazón tiene la edad de aquello que ama”.
Decía al principio que debíamos pensar en los jóvenes que dejamos a nuestro mundo. Pues bien, ese tesoro que guardamos en nuestras catedrales, la educación y la formación, son el mejor legado para ellos, para todos vosotros. ¡Sintámonos orgullosos de nuestro trabajo!
Para finalizar, me permitiré 3 moralejas. La primera es una adaptación libre de uno de los grandes tesoros de nuestra literatura, El Quijote. Una dama viuda, cuando le reprocharon que se hubiera enamorado de un joven muy apuesto, pero tosco y sin estudios, respondió: para lo que yo lo quiero, mucha filosofía sabe, y más que Aristóteles. Conclusión, el modelo de crecimiento tramposo que hemos conocido ha terminado, “el que no tiene formación cualificada está condenado, es carne de ERE”. La segunda, es la constatación de que las demandas de la nueva sociedad del conocimiento han situado la educación y la formación a lo largo de toda la vida en el corazón de los derechos ciudadanos. Por ello, cuando la formación inicial es menos suficiente, resulta más imprescindible.
Tercera y última, la magnitud de la catedral que estamos levantando exige las aportaciones de todos, como dice el profesor Gabilondo, serán necesarios buenos profesores, buenas escuelas e institutos, buenos directores e inspectores, buenos libros, y subrayo, será necesario estudiar con esfuerzo, con exigencia y tesón.

viernes, 26 de octubre de 2012

V MARCHA CÍVICA PARTICIPATIVA

  
El próximo Domingo 4 de noviembre de 2012 a las 12 horas de la mañana se celebra la V Marcha Cívica Participativa. 


lunes, 22 de octubre de 2012

INAUGURACIÓN CURSO 2012-2013 / INAUGURACIÓ CURS 2012-2013

Inauguración del  curso 2012/2013 de los CENTROS DE ADULTOS DE L ´ALACANTÍ

Miércoles, 24 de octubre de 2012: 18.00 h.
Club Información (Avda. Doctor Rico, 17 - Alicante)

PROGRAMA:
18.00 h. Bienvenida y presentación del acto por Pau Blanes, director del Centro Coordinador "Tómbola"

18.10 h. Ponencia a cargo de Vicente Díaz Rodríguez, inspector de Educación y profesor de la Universidad de Alicante.

18.40 h. Monólogo a cargo de Rubén Padilla.ORGANIZA: Coordinación de los Centros de Adultos de L´Alacantí.

------------------------------------------------------------

Inauguració del  curs 2012/2013 dels CENTRES D´ADULTS DE L ´ALACANTÍ

Dimecres, 24 d´octubre del 2012: 18.00 h.
Club Información (Avda. Doctor Rico, 17 - Alacant)

PROGRAMA:
18.00 h. Benvinguda i presentació de l´acte per Pau Blanes, director del Centre Coordinador "Tómbola"

18.10 h. Ponència a càrrec de Vicente Díaz Rodríguez, inspector d´ Educació i professor de la Universitat d´Alacant.

18.40 h. Monòleg a càrrec de Rubén Padilla.ORGANITZA: Coordinació dels Centres d´Adults de L´Alacantí.

jueves, 11 de octubre de 2012

OPTATIVAS GES I - GES II / OPTATIVES GES I - GES II

En el siguiente enlace, el alumnado de los grupos de GES I y GES II puede consultar la optativa u optativas que le han sido asignadas para el presente curso. También se pueden consultar los listados en el tablón de anuncios del aula o a solicitándolo al tutor/a del grupo.

DISTRIBUCIÓN ASIGNATURAS OPTATIVAS GES I - GES II CURSO 2012-2013

En el següent enllaç, l´alumnat del grups de GES I i GES II pot consultar la optativa o optatives que li han sigut assignades per al present curs. També es poden consultar els llistats en el tauler d´ anuncis de l´aula o sol·licitant-ho al tutor/a del grup.

DISTRIBUCIÓ ASSIGNATURES OPTATIVES GES I - GES II CURS 2012-2013

miércoles, 3 de octubre de 2012

ASAMBLEA DE ALUMNOS /ASSEMBLEA D´ALUMNES

La Asociación de Alumnos "Alberto Barrios" CONVOCA a todos sus asociados/as a la


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Martes, 16 de OCTUBRE del 2012
Mañana: 11:00 horas
Tarde-Noche: 19:00 horas


ORDEN DEL DÍA:
 1.- ESTADO DE CUENTAS Y PRESUPUESTO CURSO 2012/2013

2.- ACTIVIDADES CURSO 2012/2013

_________________________________________________________

L´Associació d´Alumnes "Alberto Barrios" CONVOCA a tots els associats/as a la


ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dimarts, 16 d´OCTUBRE de 2012
Matí: 11:00 hores
Vesprada-Nit: 19:00 hores


ORDE DEL DIA:
1.- ESTAT DE COMPTES Y PRESSUPOST
  CURS 2012/2013

  2.- ACTIVITATS CURS 2012/2013

martes, 2 de octubre de 2012

CURSO DE AJEDREZ / CURS D´ESCACSCURSO DE AJEDREZ

¿QUIERES APRENDER A JUGAR AL AJEDREZ?
¿YA SABES JUGAR?

AHORA TIENES LA OPORTUNIDAD DE EMPEZAR O DE MEJORAR TU NIVEL CON EL MAESTRO INTERNACIONAL D. LUIS Mª CAMPOS GAMBUTI

5 SESIONES + 1 PARTIDA-EXHIBICIÓN SIMULTÁNEA

A PARTIR DEL 2º TRIMESTRE DEL CURSO (MES DE ENERO) - VIERNES TARDE A LAS 17:30 H.

PRECIO: 5 €

INSCRIPCIONES: SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE ALUMNOS

ORGANIZAN: ASOCIACIONES DE ALUMNOS DE LOS CFPA “PROF. ALBERTO BARRIOS” Y “PAULO FREIRE”.CURS D´ESCACS

¿VOLS APRENDRE A JUGAR ALS ESCACS?
¿YA SAPS JUGAR?

ARA TENS L´OPORTUNITAT DE COMENÇAR O DE MILLORAR EL TEU NIVELL AMB EL MESTRE INTERNACIONAL D. LUIS Mª CAMPOS GAMBUTI

5 SESSIONS + 1 PARTIDA-EXHIBICIÓ SIMULTÀNIA

A PARTIR DEL 2º TRIMESTRE DEL CURS ( MES DE GENER) - DIVENDRES A LES 17:30 H.

PREU: 5 €

INSCRIPCIONS: SEU DE L´ASSOCIACIÓ D´ALUMNES

ORGANITZEN: ASSOCIACIONS D´ALUMNES DELS CFPA “PROF. ALBERTO BARRIOS” I “PAULO FREIRE”.

lunes, 1 de octubre de 2012

HORARIOS MATRÍCULA / HORARIS MATRÍCULA

HORARIO MATRÍCULA EXTRAORDINARIA:
Lunes - Martes - Miércoles
Mañanas: de 13:15 a 14:00 horas
Tardes: de 18:00 a 19:00 horas

___________________________________________________ HORARI MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA
Dilluns - Dimarts - Dimecres
Matins: de 13:15 a 14:00 hores
Vesprades: de 18:00 a 19:00 hores

miércoles, 26 de septiembre de 2012

VIAJE ALCALÁ DEL JÚCAR

VIAJE SOCIOCULTURAL A:
CASAS IBAÑEZ - ALCALÁ DEL JÚCAR (ALBACETE)

FECHA: 25 de Octubre de 2012
SALIDA: 07 horas (FRENTE A FARMACIA CIUDAD JARDÍN)

Precio:10 €

INCLUYE: 
-Autobús.
-Desayuno.
-Degustación de productos típicos locales.
-Visita guiada a Alcalá del Jucar. 

MENÚ: 
1º Plato a elegir entre:
- Gazpacho Manchego.
- Habichuelas pintas.
2º Plato:
- Asado variado a la barbacoa.
- Ensalada y langostinos.
-POSTRE:
- Fruta del Tiempo.
Después de comer discoteca Hasta la hora de REGRESOOrganizado por la asociación DE ALUMNOS "ALBERTO BARRIOS"

INSCRIPCIONES en la SEDE de la asociación
miércoles, 12 de septiembre de 2012

DISPONIBILIDAD DE PLAZAS DE MATRÍCULA / DISPONIBILITAT DE PLACES DE MATRÍCULAMATRÍCULA ABIERTA EN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:
- ALFABETIZACIÓN
- NEOLECTORES
- EDUCACIÓN DE BASE
- GES I (GRADUADO EN ESO): TARDE Y NOCHE
- GES II (GRADUADO EN ESO): TARDE Y NOCHE
- GES DISTANCIA
- ACCESO A LA UNIVERSIDAD MAÑANA
- VALENCIÀ: ORAL, ELEMENTAL Y SUPERIOR
- FRANCÉS
- ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
- INFORMÁTICA

LISTAS DE ESPERA EN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:
- GES I (GRADUADO EN ESO): MAÑANA
- GES II (GRADUADO EN ESO): MAÑANA
- CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (MAÑANA Y NOCHE)
- ACCESO A LA UNIVERSIDAD NOCHE
- INGLÉS : TODOS LOS GRUPOS
- VALENCIÀ MITJÀ


MATRÍCULA OBERTA en els següents programes:
- ALFABETITZACIÓ
- NEOLECTORS
- EDUCACIÓ DE BASE
- GES I (GRADUAT EN ESO): VESPRADA I NIT
- GES II(GRADUAT EN ESO): VESPRADA I NIT
- GES DISTÀNCIA
.- ACCÉS A LA UNIVERSITAT MATÍ
- VALENCIÀ: ORAL, ELEMENTAL I SUPERIOR
- FRANCÉS
- ESPANYOL PER A ESTRANGERS
- INFORMÀTICA
 (Es matricularà segons orde d´arribada)

LLISTES D´ ESPERA  en els següents programes:
- GES I (GRADUAT EN ESO): MATÍ
- GES II (GRADUAT EN ESO):: MATÍ
- ACCÉS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR
- ACCÉS A LA UNIVERSITAT NIT
- ANGLÉS : TOTS ELS GRUPS
- VALENCIÀ MITJÀ


lunes, 10 de septiembre de 2012

COMENÇAMENT CURS 2012-2013 / COMIENZO CURSO 2012-2013DISTRIBUCIÓ D´AULES

PRESENTACIÓ:

24 DE SETEMBRE (DILLUNS):
ALFABETITZACIÓ – NEOLECTORS – BASE – GES

-        MATÍ: 10,30 H.
-        VESPRADA: 17,30 H.
-        NIT: 19,30 H.


25 DE SETEMBRE (DIMARTS):
ALTRES PROGRAMES

-        MATÍ: 10,30 H.
-        VESPRADA-NIT: 19,30 H.


4 D´OCTUBRE (DIJOUS)
GES DISTÀNCIA: 10:30 H.

INICI DE LES CLASSES: 26 DE SETEMBRE (TOTS ELS PROGRAMES)


------------------------------------

DISTRIBUCIÓN DE AULAS

PRESENTACIÓN:

24 DE SEPTIEMBRE (LUNES):
ALFABETITZACIÓN – NEOLECTORES – BASE – GES

-        MAÑANA: 10,30 H.
-        TARDE: 17,30 H.
-        NOCHE: 19,30 H.


25 DE SEPTIEMBRE (MARTES):
OTROS PROGRAMAS

-        MAÑANA: 10,30 H.
-        TARDE - NOCHE: 19,30 H.


4 DE OCTUBRE (JUEVES)
GES DISTANCIA: 10:30 H.

INICIO DE LAS CLASES: 26 DE SEPTIEMBRE (TODOS LOS PROGRAMAS)

jueves, 6 de septiembre de 2012

RELACIÓN CONVOCADOS PARA FORMALIZAR MATRÍCULA / RELACIÓ CONVOCATS PER A FORMALITZAR MATRÍCULA

Para acceder al listado, pincha sobre el enlace de abajo / Per a accedir al llistat, punxa sobre l´enllaç de baix:

RELACIÓN CONVOCADOS / RELACIÓ CONVOCATS

SEMINARIO ORIENTACIÓN U.A. PARA MAYORES DE 25 AÑOS

Matrícula en el Seminario de Orientación para Mayores de 25 años

Curso 2012-13


La Universidad de Alicante, a través del Secretariado de Acceso dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, organiza desde hace varios años las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años.
Con el fin de orientar e informar de los pormenores de estas pruebas, además de publicar guías con normativas, contenido de los programas, objetivos, bibliografía, etc. de las asignaturas que componen los ejercicios de las Pruebas, el Vicerrectorado de Alumnado planifica cada año reuniones de coordinación con el profesorado de los Centros de Formación de Personas Adultas (CFPA) que viene impartiendo cursos de preparación a este colectivo. Los asistentes a estas clases forman parte importante de los alumnos que finalmente determinan presentarse a estas Pruebas en la Universidad.
Con los cambios introducidos en las Pruebas a raíz de la publicación del Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas y la corrección de errores, las pruebas que se celebrarán en mayo del 2012 se regirán por mencionado Real Decreto y la nueva Orden de la Consellería pendiente de publicación.
Para este curso 2012-13 la Universidad de Alicante, tras la experiencia obtenida en el seminario impartido en los cursos pasados, se intenta profundizar en la labor de orientar e informar a los alumnos que lo deseen acerca de estas pruebas y se pretende llegar a un grado de colaboración más estrecho con el profesorado de los Centros de FPA, lo que permitirá que los alumnos que tengan interés en presentarse a las pruebas lo hagan con una mejor preparación.
Para ello ha preparado un
SEMINARIO DE ORIENTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA MAYORES DE 25 y 45 AÑOS.

Estructura del Curso:
Este seminario está destinado aquellos alumnos que deseen presentarse a las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años.
Su objetivo es establecer unas pautas de trabajo que orienten al alumno en la preparación de las asignaturas comunes y específicas que componen las pruebas.
Está pensado para que a través de las seis sesiones de trabajo de cada una de las asignaturas, del apoyo del material didáctico escrito y de la información renovada y de última hora que facilita el acceso al Campus Virtual de la Universidad de Alicante, ayuden al estudiante cómo aprender los contenidos y procedimientos de cada una de las materias, tanto comunes como específicas, y la estructura de los sistemas de evaluación.
Las sesiones, con un total de nueve horas de cada materia, excepto el comentario de texto que tendrá una duración de doce horas, se impartirán por profesorado tanto de la Universidad como de Centros de FPA, que han sido coordinados por el profesor especialista elaborador de las distintas pruebas.
El alumno matriculado en el Seminario, tendrá derecho a una Tarjeta de Identificación Universitaria (TIU) de la UA que te permitirá el acceso a las aulas de informática y a otros servicios del campus (deportes, seminarios, bibliotecas, correo electrónico, etc.).

Se impartirán dos sesiones que intentan favorecer el seguimiento del curso:
  • Técnicas de Estudio (1ª Parte)
  • Técnicas de Estudio (2ª Parte) e Introducción al manejo del Campus Virtual
 Calendario Académico:
El seminario se impartirá los viernes por la tarde comprendidos entre el 19 de octubre de 2012 y el 22 de marzo de 2013.
Período de Matrícula y Tasas:
La matrícula se podrá realizar entre los días 1 al 12 de octubre ambos inclusive, en el Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante y las tasas a abonar ascienden a 70€, no existiendo la posibilidad de exención o reducción alguna. 
El número de plazas está limitado, por lo que se sólo se admitirán solicitudes para el cupo presencial durante los días 1 y 2 de octubre, el resto de días la matrícula será para el cupo no presencial. Se seguirá un riguroso orden en la recogida de las solicitudes.
Se impartirá sesiones de orientación sólo de aquellas asignaturas de las que al menos se matriculen 20 alumnos.
La matrícula es única y se corresponde con el derecho a asistir a las sesiones de las asignaturas comunes y las que componen la opción elegida en el momento de la matrícula.
La distribución de los alumnos por aulas se publicará el 17 de octubre de 2012 en el Negociado de Acceso y en este enlace:
 http://sa.ua.es/es/mayores-25/ultima-hora-seminario-orientacion-para-mayores-de-25-anos.html
Consideraciones finales:
Al tratarse de un seminario de orientación no se realizarán evaluación de los contenidos. No se expedirá ningún tipo de diploma o certificado acreditativo de participación del mismo, aunque sí certificados diarios de asistencia.
La elección de una determinada opción del Seminario no vincula a la posterior opción elegida en la matrícula de las Pruebas.
Documentación a aportar:
  • Fotocopia del DNI, NIE y original para su cotejo.
  • Recibo del pago de tasas abonado: el impreso del pago se le entregará en el Negociado de Acceso o bien puede obtenerlo de forma telemática:
    Concepto del Recibo: Matrícula del Seminario de Orientación para el Acceso Mayores de 25,45 años
  • Solicitud de matrícula cumplimentada (por duplicado o fotocopia en caso de utilizar el formato electrónico de solicitud)
Solicitud en formato WORD                                                            Solicitud en formato PDF
  •  Lugar: 
 Negociado de Acceso, Servicio de Alumnado                        Plano de situación (Edificio 21)
 Teléfonos de contacto: 96 590 38 51
                                    96 590 34 00 ext. 3049
Fax: 965 90 98 87
Plazo y Horario de entrega de solicitudes: (1 al 12 de octubre de 2012) 
  • Lunes a Viernes de 9 a 14 horas
  • Martes de 15.30 a 17.30 horas

lunes, 25 de junio de 2012

ENTREGA DE NOTAS Y FIESTA DE FIN DE CURSO / LLIURAMENT DE NOTES I FESTA DE FI DE CURS


ENTREGA DE NOTAS Y FIESTA DE FIN DE CURSO: Martes, 26 de Junio a las 19:00 horas.

La Asociación de Amnos organiza una fiesta de clausura del curso que constará de los siguientes actos:

- Entrega de Notas

- Orlas para el alumnado de GES II

- Trofeo del Campeonato de Comarcal de Fútbol 7

- Picaeta de despedida

 

LLIURAMENT DE NOTES I FESTA DE FI DE CURS: Dimarts, 26 de Juny a les 19:00 hores

L´Associcació d´Alumnes organitza una festa de clausura del curs que constarà dels següents actes:

-  Lliurament de Notes

- Orles per a l´alumnat de GES II

-Trofeu del Campionat Comarcal de Fútbol 7

- Picaeta d´acomiadament