miércoles, 9 de enero de 2013

TREBALLS I EXÀMENS EDUCACIÓ A DISTÀNCIA - 1º CUATRIMESTRE


TREBALLS I  EXÀMENS EDUCACIÓ A DISTÀNCIA - 1º CUATRIMESTRE
PRESENTACIÓ D´ACTIVITATS: Dijous, 10 de GENER
ARREPLEGADAACTIVITATS CORREGIDESDijous, 17 de GENER
PROVES D´AVALUACIÓ: 24 i 31 de GENER (Dijous)

HORARI DE LES AVALUACIONS
: 9,15 - 13,15 hores
24 de GENER : Castellà, Valencià, Anglés o Francés
31 de GENER : Matemàtiques, C. Naturals, C. Socials, Tecnologia
Les notes es lliuraran una setmana després de la realització de les proves.


--------------------------------------- 

TRABAJOS Y EXÁMENES EDUCACIÓN A DISTANCIA - 1º CUATRIMESTRE

PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES: Jueves, 10 de ENERO
RECOGIDA ACTIVIDADES CORREGIDAS:  Jueves, 17 de ENERO

PRUEBAS DE EVALUACIÓN: 24 y 31 de ENERO (Jueves)

HORARIO DE LAS EVALUACIONES
: 9,15 - 13,15 horas
24 de ENERO: Castellano, Valenciano, Inglés o Francés
31 de ENERO: Matemáticas, C. Naturales, C. Sociales, Tecnología
Las notas se conocerán una semana después de realizadas las pruebas.
No hay comentarios: