miércoles, 20 de marzo de 2013

INFORMACIÓ VACACIONS DE PASQUA


LLIURAMENT DE NOTES 2ª AVALUACIÓ:  DIMECRES, 27 DE MARÇ
 VACACIONS DE PASQUA: DEL 28 DE MARÇ AL 7 D´ABRIL, AMBDÓS INCLUSIVAMENT
   COMENÇAMENT DEL 3er TRIMESTRE: DILLUNS, 8 D´ABRIL 

-------------------------------------------------------------------- 


ENTREGA DE NOTAS 2ª EVALUACIÓN:  MIÉRCOLES, 27 DE MARZO
 VACACIONES DE PASCUA: DEL 28 DE MARZO AL 7 DE ABRIL, AMBOS INCLUIDOS
  COMIENZO DEL 3er TRIMESTRE: LUNES, 8 DE ABRIL

No hay comentarios: