martes, 2 de septiembre de 2014

RESULTADO SORTEO PREINSCRIPCIÓN / RESULTAT SORTEIG PREINSCRIPCIÓ

RESULTAT SORTEIG PREINSCRIPCIÓ ( PERSONES AMB DRET A MATRÍCULA)

Nº EXTRET: 37

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR: TOTS  aquells que han realiztat la preinscripció

ANGLÉS INICIAL: del nº 4 al nº 20 i del nº 39 al nº 115
ANGLÉS ELEMENTAL: del nº 37 al nº 114, ambdós inclosos
ANGLÉS MITJÀ: del nº 37 al nº 114, ambdós inclosos
 
----------------------------------------------------------------
 
 
RESULTADO SORTEO PREINSCRIPCIÓN ( PERSONAS CON DERECHO A MATRÍCULA)
Nº EXTRAÍDO: 37

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR: TODOS  aquellos que han realizado la preinscripción

INGLÉS INICIAL: del nº 4 al nº 20 y del nº 39 al nº 115

INGLÉS ELEMENTAL: del nº 37 al nº 114, ambos incluidos
INGLÉS MEDIO: del nº 37 al nº 114, ambos incluidos
 

No hay comentarios: