jueves, 2 de enero de 2014

1ª AVALUACIÓ ED. DISTÀNCIA / 1ª EVALUACIÓN ED. DISTANCIA

1ª AVALUACIÓ ED. DISTÀNCIA 

9 DE GENER: LLIURAMENT D´ACTIVITATS
16 DE GENER: ARREPLEGADA DE LES ACTIVITATS (CORREGIDES)
23 DE GENER (9:15 H.): EXÀMENS DE MATEMÀTIQUES, C. NATURALS, C. SOCIALS I TECNOLOGIA
30 DE GENER (9:15 H.): EXÀMENS DE VALENCIÀ, CASTELLÀ I IDIOMES
13 DE FEBRER: LLIURAMENT DE NOTES
Tota l´informació en la "Agenda de l´Alumne"
-------------------------------------

1ª EVALUACIÓN ED. DISTANCIA

9 DE ENERO: ENTREGA DE ACTIVIDADES
16 DE ENERO: RECOGIDA DE LAS ACTIVIDADES(CORREGIDAS)
23 DE ENERO (9:15 H.): EXÁMENES DE MATEMÁTICAS, C. NATURALES, C. SOCIALES Y TECNOLOGÍA
30 DE ENERO (9:15 H.): EXÁMENES DE VALENCIÀ, CASTELLNO E IDIOMAS
13 DE FEBRERO: ENTREGA DE NOTAS
 Toda la información en la "Agenda del alumno"