jueves, 28 de mayo de 2015

INFORMACIÓ FINAL DE CURS

INFORMACIÓ FINAL DE CURS
CLASSES
04 de Juny
Finalització classes ordinàries
05 de Juny
Proves Lliures Graduat en ESO
Del 08 al 10 de Juny
Recuperacions

  
NOTES
10 de Juny
Acte de Fi de Curs i Lliurament Notes:
18 h. - CS Gastó Castelló
Festa Fi de Curs:
20 h. - CFPA P. Alberto Barrios

  
RECLAMACIONS NOTES
11 i 12 de Juny
De 10 a 13 h.

  
MATRÍCULA
11, 12 i 15 de Juny
Antics Alumnes:
De 10 a 13 h.

  
 EXÀMENS EXTRAORDINARIS
30 de Juny
GES I-GES II
9:15 h. (Presencial i Distància)
  
NOTES I MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA
03 de Juliol
De 10 a 13 h.
  
DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA CICLES I BATXILLERAT
Fins el 12 de Juny
Presentació Requisit Matrícula Batxillerat
Fins el 16 de Juny
Presentació Requisit Matrícula Cicles FP

------------------------------------

INFORMACIÓN FINAL DE CURSO

CLASES
04 de Junio
Finalización clases ordinarias
05 de Junio
Pruebas Libres Graduado en ESO
Del 08 al 10 de Junio
Recuperaciones


NOTAS
10 de Junio
Acto de Fin de Curso y Entrega Notas:
18 h. - CS Gastó Castelló
Fiesta Fin de Curso:
20 h. - CFPA P. Alberto Barrios


RECLAMACIONES NOTAS
11 y 12 de Junio
De 10 a 13 h.


MATRÍCULA
11, 12 y 15 de Junio
Antiguos Alumnos:
De 10 a 13 h.


 EXÁMENES EXTRAORDINARIOS
30 de Junio
GES I-GES II
9:15 h. (Presencial y Distancia)


NOTAS Y MATRÍCULA EXTRAORDINARIA
03 de Julio
De 10 a 13 h.


DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA CICLOS Y BACHILLERATO
Hasta el 12 de Junio
Presentación Requisito Matrícula Bachillerato
Hasta el 16 de Junio
Presentación Requisito Matrícula Ciclos FP

viernes, 8 de mayo de 2015

MATRÍCULA ANTIGUOS ALUMNOS CURSO 2015-2016 / MATRÍCULA ANTICS ALUMNES CURS 2015-2016

CALENDARIO MATRÍCULA ANTIGUOS ALUMNOS CURSO 2015-2016

11, 12 Y 15 DE JUNIO DE 2015

3 DE JULIO DE 2015
(Sólo para alumnos/as de GES que realizan las pruebas extraordinarias)


HORARIO:  de 10 a 13 horas 

---------------------------------------------


CALENDARI MATRÍCULA ANTICS ALUMNES CURS 2015-2016

11, 12 I 15 DE JUNY DE 20153 DE JULIOL DE 2015
(Només per a alumnes de GES que realitzen les proves extraordinàries)


HORARI:  de 10 a 13 hores