lunes, 30 de mayo de 2016

CELEBRACIÓN PRUEBAS LIBRES GRADUADO - JUNIO 2016 / CELEBRACIÓ PROIVES LLIURES GRADUAT JUNY 2016


CELEBRACIÓN PRUEBAS LIBRES GRADUADO EN ESO JUNIO 2016

FECHA Y HORA: Viernes 3 de junio de 2016 a partir de las 9:30 h. (es conveniente estar presente con antelación a esta hora).
ACREDITACIÓN: Las personas admitidas deberán concurrir provistos del original del DNI o pasaporte. En el caso de personas residentes, con la tarjeta de residencia (NIE) en vigor.
HORARIOS Y MÓDULOS:
- SESIÓN DE MAÑANA (de 9:30 a14 h.), en 2 partes:
* 1ª Parte (de 9:30 a 11:30 h.): PIM (Matemáticas), NES (C. Naturales) y Ciencia y Tecnología.
* Descanso: de 11:30 a 12 h
* 2ª Parte (de 12 a 14 h.): Mundo del Trabajo Y STPHC (C. Sociales)
- SESIÓN DE TARDE (de 16 a19:30 h.): Valenciano, Castellano y Lengua Extranjera
Durante la realización de la prueba NO SE PODRÁ UTILIZAR calculadora ni diccionarios.


----------------------------------------------

CELEBRACIÓ PROVES LLIURES GRADUAT EN ESO  JUNY 2016

DATA I HORA: Divendres 3 de juny de 2016 a partir de les 9:30 h. (és convenient estar present amb antelació a aquesta hora).
ACREDITACIÓ: Les persones admeses hauran de concórrer-hi proveïdes de l'original del DNI o passaport. En el cas de persones residents, amb la targeta de residència (NIE) en vigor.
HORARIS I MÒDULS:
- SESSIÓ DE MATÍ (de 9:30 a14 h.), en 2 parts:
* 1ª Part (de 9:30 a 11:30 h.): PIM (Matemàtiques), NES (C. Naturals) i Ciència i Tecnologia.
* Descans: d'11:30 a 12 h.
* 2ª Part (de 12 a 14 h.): Món del Treball I STPHC (C. Socials)
- SESSIÓ DE VESPRADA (de 16 a19:30 h.): Valencià, Castellà i Llengua Estrangera
Durant la realització de la prova NO ES PODRÀ UTILITZAR calculadora ni diccionaris.

LISTADOS PRUEBAS LIBRES GES -JUNIO 2016 / LLISTATS PROVES LLIURES GES - JUNY 2016

LISTADOS PRUEBAS LIBRES GES - JUNIO 2016

--------------------------------------------

LLISTATS PROVES LLIURES GES - JUNIY 2016


viernes, 20 de mayo de 2016

CALENDARI FINAL DE CURS 2015-2016 / CALENDARIO FINAL DE CURSO 2015-2016VISITA RADIO MILLLENIUM


 VISITA RADIO MILLENIUM

Dijous, dia 19 de maig, un grup d'alumnes i professors/es del nostre centre (GES I Vesprada, Educació de Base i Espanyol per a Estrangers), protagonitzaren un programa radiofònic en la cadena local "Radio Millenium" (107.7 -Alacant, programa "Un rato cada día").

Nuria Soriano, la conductora del programa, i tot el seu equip de treball, molt interessats per conèixer i difondre la realitat de les escoles d'adults i, en particular, la del nostre centre, ens van donar veu alhora que ens acolliren molt afectuosament.

Açí podeu veure algunes imatges del estudi de ràdio, del equip de treball i dels participants en el programa. També podeu escoltar tot el programa en l'enllaç de més avall.

 
El jueves, día 19 de mayo, un grupo de alumnos/as y profesores/as de nuestro centro (GES I Tarde, Educación de Base y Español para Extranjeros), protagonizaron un programa radiofónico en la cadena local "Radio Millenium" (107.7 - Alicante, programa "Un rato cada día").

Nuria Soriano, la conductora del programa, y todo su equipo de trabajo, muy interesados para conocer y difundir la realidad de las escuelas de adultos y, en particular, la de nuestro centro, nos dieron voz a la vez que nos acogieron muy afectuosamente.

Aquí podéis ver algunas imágenes del estudio de radio, del equipo de trabajo y de los participantes en el programa. También podéis escuchar todo el programa en el enlace de más arriba.

Aprovechamos para agradecer sinceramente la magnífica oportunidad de expresión que nos brindaron.

lunes, 16 de mayo de 2016

PRIMAVERA EDUCATIVA

PRIMAVERA EDUCATIVA
Els dies 13,14 i 15 de maig, al vell llit del riu Túria, va tindre lloc la anomenada "Primavera Educativa", una iniciativa promoguda per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en la qual tots els col·lectius, institucions, centres i agents relacionats amb l'educació de la Comunitat Valenciana, van tindre l'oportunitat de mostrar, compartir i intercanviar les seus experiències educatives.

Josep Escolano i Conxa Rovira, antiga professora de la nostra escola, actualment destinada al CFPA Babel d'Alacant, tots dos professors de l'àmbit de comunicació (Valencià), presentaren el projecte "Multitasques web: Tabarca", un projecte multidisplinar elaborat al llarg del curs 2014-2015.

A més, Josep Escolano va comentar el projecte i les característiques del centre en una entrevista de radio que podeu escoltar en el següent enllaç: http://www.spreaker.com/user/unentretants/1eprimavera-4

http://mestreacasa.gva.es/web/primaveraeducativa/

Los días 13,14 y 15 de mayo, en el antiguo cauce del río Túria, tuvo lugar la llamada "Primavera Educativa", una iniciativa promovida por la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte en la cual todos los colectivos, instituciones, centros y agentes relacionados con la educación de la Comunidad Valenciana, tuvieron la oportunidad de mostrar, compartir e intercambiar sus experiencias educativas.

Josep Escolano y Conxa Rovira, antigua profesora de nuestra escuela, actualmente destinada al CFPA Babel de Alicante, ambos profesores del ámbito de comunicación (Valenciano), presentaron el proyecto "Multitasques web: Tabarca", un proyecto multidisplinar elaborado a lo largo del curso 2014-2015.

Además, Josep Escolano comentó el proyecto y las características del centro en una entrevista de radio que podéis escuchar en el siguiente enlace: http://www.spreaker.com/user/unentretants/1eprimavera-4

martes, 10 de mayo de 2016

PREMIS SAMBORI 2015-2016 / PREMIOS SAMBORI 2015-2016


18é CONCURS DE LITERATURA EN VALENCIÀ (SAMBORI)
Les alumnes del nostre centre, Mª Teresa Bonet (Accés Universitat Nit), Gladys Agulló (GES I Vesprada) i María Escarpín (GES II Matí), han sigut les guanyadores del premi comarcal de l'edició d'enguany en la modalitat de centres de formació de persones adultes (1er, 2n i 3er premi respectivament).


¡Enhorabona!

Maite Bonet participarà, a més, en el concurs nacional, com a representant de la comarca.
 
Açí podeu llegir els relats de cadascuna d'elles:
18º CONCURSO DE LITERATURA EN VALENCIÀ (SAMBORI)
Las alumnas de nuestro centro, Mª Teresa Bonet (Acceso Universdad Noche), Gladys Agulló (GES I Tarde) y María Escarpín (GES II Mañana), han sido las ganadoras del premio comarcal de la edición de este año en la modalidad de centros de formación de personas adultas (1er, 2º y 3er premio respectivamente).
¡Enhorabuena!


Maite Bonet participará, además, en el concurso nacional, como representante de la comarca.

Aquí podéis leer los relatos de cada una de ellas: