jueves, 23 de junio de 2016

ACTE DE GRADUACIÓ CURS 2015-2016 / ACTO DE GRADUACIÓN CURSO 2015-2016

ACTE DE GRADUACIÓ CURS 2015-2016

Dilluns, 27 de juny de 2016 - Centre Social "Gastón Castelló" (C/ Pino Santo, 1)
Lunes, 27 de junio de 2016  - Centro Social "Gastón Castelló" (C/ Pino Santo, 1)

PROGRAMAmartes, 14 de junio de 2016

lunes, 6 de junio de 2016

CURSO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO / CURS DE FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ


RESULTATS PROVES LLIURES GRADUAT JUNY 2016 / RESULTADOS PRUEBAS LIBRES GRADUADO JUNIO 2016

RESULTATS PROVES LLIURES GRADUAT JUNY 2016
Els resultats de les proves s'exposaran, a partir del dia 10 de juny al mig dia, al tauler d'anuncis del centre.
A partir del dia 15 de juny es podran consultar telemàticament les qualificacions obtingudes a través de l'enllaç:
Es podrà realitzar reclamació a la qualificació otorgada mitjançant escrit dirigit a la presidenta del tribunal en el termini de 5 dies hàbils posteriors a la notificació de les qualificacions.

-----------------------------------------

RESULTADOS PRUEBAS LIBRES GRADUADO JUNIO 2016
Los resultados de las pruebas se expondrán, a partir del día 10 de junio al mediodía, en el tablón de anuncios del centro.
A partir del día 15 de junio, se podrán consultar telemáticamente las calificaciones obtenidas a través del enlace:
Se podrá realizar reclamación a la calificación otorgada mediante escrito dirigido a la presidenta del tribunal en el plazo de 5 dies hábiles posteriores a la notificación de las calificaciones.