lunes, 6 de junio de 2016

RESULTATS PROVES LLIURES GRADUAT JUNY 2016 / RESULTADOS PRUEBAS LIBRES GRADUADO JUNIO 2016

RESULTATS PROVES LLIURES GRADUAT JUNY 2016
Els resultats de les proves s'exposaran, a partir del dia 10 de juny al mig dia, al tauler d'anuncis del centre.
A partir del dia 15 de juny es podran consultar telemàticament les qualificacions obtingudes a través de l'enllaç:
Es podrà realitzar reclamació a la qualificació otorgada mitjançant escrit dirigit a la presidenta del tribunal en el termini de 5 dies hàbils posteriors a la notificació de les qualificacions.

-----------------------------------------

RESULTADOS PRUEBAS LIBRES GRADUADO JUNIO 2016
Los resultados de las pruebas se expondrán, a partir del día 10 de junio al mediodía, en el tablón de anuncios del centro.
A partir del día 15 de junio, se podrán consultar telemáticamente las calificaciones obtenidas a través del enlace:
Se podrá realizar reclamación a la calificación otorgada mediante escrito dirigido a la presidenta del tribunal en el plazo de 5 dies hábiles posteriores a la notificación de las calificaciones.

No hay comentarios: