miércoles, 29 de marzo de 2017

FOTOS TALLER PREVENCIÓ ITS/VIH


TALLER VIH I MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
El taller s'ha desenvolupat a partir d'un senzill questionari que ha posat de manifest quins eren els coneixements previs de l'alumnat i alguns dels seus prejudicis.
D'aquesta manera s'ha establit un debat molt dinàmic en el qual s'han aportat diverses opinions i també s'ha facilitat informació objectiva que ha contribuït a l'enriquiment de tots els partcipantes.

https://goo.gl/photos/HwuBwDMASc3qTQyf8


El taller se ha desarrollado a partir de un sencillo cuestionario que ha puesto de manifiesto cuáles eran los conocimientos previos del alumnado y algunos de sus prejuicios.
De esta manera se ha establecido un debate muy dinámico en el que se han aportado diversas opiniones y también se ha facilitado información objetiva que ha contribuido al enriquecimiento de todos los partcipantes.


No hay comentarios: